Apropo arch

Realizace 
Logotyp, vizuální styl, tiskoviny, web
Klient
Apropo arch

Začínající architektonický ateliér z Prahy nás požádal o vytvoření logotypu.
Subtilní logo s kótou je jasným symbolem jejich činnosti. Motiv je pak rozveden
na dalších tiskovinách. Věříme, že se potkáme nad společnými projekty.

 

2016