Central

Realizace
Logo, vizuální styl, web
Klient
RC Europe Development, s.r.o.

Logo pro divizi RC Europe Central.
V rámci činnosti divize jsou provozovány administrativní budovy na území
České republiky, Rumunska, Srbska a případně dalších zemí.

Objekty, které budou nosit jméno Central, vznikly pravděpodobně
v různých dobách a jejich podoba je ovlivněna jiným pohledem na architekturu.
Fasády domů budou naprosto odlišné a logo musí každou respektovat.
Stejné logo bude na funkcionalistickém paláci i na neorenesančním domě.
Společným jmenovatelem je jejich poloha – centrum daného města.

Od středu slova Central se písmena rozestoupila, aby uvolnila prostor
prostřednímu. Jako kruhy na vodě, jako terč.

Ukázky tiskovin
Central 3

Náhled webu
Central 4


2018