Domov důchodců Dobrá Voda

Realizace
Interiér
Klient
Domov důchodců Dobrá Voda
Spolupráce
Divan Design

Další spolupráce se studiem Divan. Podíleli jsme se společně na tvorbě interiéru
Domova důchodců Dobrá Voda. Srdcem konceptu se stala pohlednice jako symbol komunikace
mezi lidmi, jako symbol vzpomínání. Jednotlivá patra rozsáhlého objektu jsme oddělili barevně
a stěny obložili obrázky z pohlednic mnohokrát zvětšených. Témata pohlednic se v naprosté
většině točí kolem místních zvyků, míst, historie a přírody.

Pohlednice, dopisnice, vzkazy desítky let staré jsme umístili do chodeb, společenských místností
a v podobě koláží i do tapet pokojů. Velké pohlednice na „zápraží“ pokojů pak usnadňují orientaci.

Zásadní vliv na realizaci měla paní ředitelka DDDV a její tým. Dále pak nedaleké
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, které shromáždilo desetitisíce historických
pohlednic a nám pomohlo s vyhledáváním. Všem velký dík.

Vizualizace vstupního podlaží
hala2

Vizualizace chodby a barevné schéma jednotlivých pater
dddv 32

dddv 33

Pohled do společenské místnosti, ergoterapie a velkého relaxačního sálu
dddv 42

Ergoterapie

dddv 4

Detaily potištěného nábytku
dddv 35

 

2011–2016