Green Date

Realizace
Logotyp, vizuální identita, tiskoviny
Klient
Green Gate Development, Syner Romania

Pokračování spolupráce s Green Gate v Bukurešti. Pro společenskou a sportovní akci
jsme vytvořili speciální značku Green Date, která vychází z vizuálního stylu Green Gate.
Lístečky jsme umístili do agresivnější pozice jako malé růžky a soupeření může začít.

 

 

2015