Infosystém DDDV

Realizace
Infosystém
Klient
Domov důchodců Dobrá Voda
Spolupráce
Divan Design

Při tvorbě koncepce interiéru domova v Dobré Vodě jsme rozdělili jednotlivá patra barevně.
Informační systém objektu pokračuje v této logice. Vlastní popisy a piktogramy byly řešeny
spolu s personálem domova, který má zkušenosti s vnímáním osob se zhoršenou orientací.

Vznikl kompletní a rozsáhlý systém, zahrnující jak nepatrné číslování dveří, tak metrová
písmena označující patra. Použili jsem stříbrný, broušený dibond s potiskem.
Ve vstupním podlaží jsme klíčová místa zvýraznili řezanými 3D texty, opět z dibondu.

Ukázka tabulí informačního systému
dd_i_1

Řezané 3D texty a označení pater
dd_i_12

 

2014