Neurokog

Realizace
Aplikace, logo, web
Klient
Propsyche

Webem Neurokog jsme navázali na spolupráci s Propsyche – týmem psychiatrů a psychologů.
Cílem bylo vytvoření webu, který bude pomáhat pacientům s neurokognitivními poruchami
a zároveň umožní odborníkům sledovat postup terapie.

Web tvoří několik úrovní. Rozhraní pro klienty, pro které jsme vytvořili virtuální pracovní stůl,
na kterém se postupně zobrazují jednoduché hry a úkoly. Dále rozhraní pro terapeuty, kde přehledně
sledují údaje nutné k dalšímu postupu a výzkumu.

Ukázka obrazovek aplikaceNeuroKo4

Logotyp projektu
NeuroKo_logo 1

 

2013