Nová škola

Realizace
Vizuální styl
Klient
Nová škola, o.p.s

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní nezisková organizace,
která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně
nebo kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Působí v Praze, ale většinu současných projektů realizuje na území celé České republiky.
Mezi hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové
a široká veřejnost. Stála u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ.

Pro Micado byla práce potěšením i výzvou. Specifické logo organizace bylo úkolem zachovat.
Použili jsme ho tedy jako zdroj pro celkový design. Čmárání, kreslení, škrábání, kaňky a tužky,
pastelky, papír. Několik let spolupráce, ze kterých vzešly brožury, plakáty, letáky, diplomy
a další drobné tiskoviny.

 

2011–2013