Café Organica

Realizace 
Logotyp, vizuální styl, tiskoviny
Klient
E&T food s.r.o.

V dejvickém areálu vysokých škol přibyla nová kavárna a restaurace. Café Organica.
Jelikož je součástí budovy Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, s logem jsme měli
jasno od začátku. Chemická značka, obrazec dokonale vhodný pro rozehrání v dalších
grafických výstupech.

org2

 

2016