Ostravská univerzita

Soutěžní návrh
Logotyp, vizuální styl, web
Klient
Ostravská univerzita v Ostravě

Pro výběrové řízení jsme se rozhodli na poslední chvíli. O to větší máme radost,
že jsme se ocitli mezi třemi oceněnými návrhy. Vítězný návrh komise bohužel nevybrala.
Snažili jsme se o maximální jednoduchost návrhu, srozumitelnost a široké možnosti jeho
dalšího použití. Jednotlivé fakulty jsme oddělili barevně, detailní řešení čekalo na další
kolo výběrového řízení.

Do logotypu jsme promítli ostravské reálie

UNI OSTRAVA_LOGO_geneze-15

Logotyp Ostravské univerzityuni1

Návrh webu a použití logotypuuni2b

 

2015