Pražské quadrienale 2015

Soutěžní návrh
Vizuální styl
Klient
Ministerstvo kultury ČR, Institut umění – Divadelní ústav
Spolupráce
Designity, Eva Nečasová

Nová vizuální koncepce PQ 2015 měla vystihovat a odrážet poslání i aktuální zaměření Pražského Quadriennale
a jeho obsahovou koncepci. Vizuální koncepce měla PQ 2015 reprezentovat jasně, výstižně a nezaměnitelně
v České republice i v zahraničí všechny související aktivity PQ 2015 v letech 2013-2016 včetně mezinárodní přehlídky
Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015.

Eva Nečasová vytvořila koláže, Micado dodalo texty, návrh brožury. Společně jsme se pak zúčastnili
výběrového řízení. Čtvrté místo z osmi v konkurenci skvělých studií pro nás bylo ctí.

 

2014