Vědecká knihovna v Ostravě

Soutěžní návrh
Logotyp, vizuální styl
Klient
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Inspiračním zdrojem bylo to, co dělá knihovnu knihovnou a knihu knihou – písmo.
Abecední rejstřík pro vyhledávání titulů, autorů, témat. A vlastní abeceda, kterou je zamýšleno rozvést
při uplatnění logotypu na další tiskoviny, např. plakáty, pozvánky na různé akce a podobně.

V grafické značce se pak „vyhledávání“ zastavuje na prvních
písmenech názvu knihovny – MVK.


Knihovna Ostrava_logo 04-20

 

 

2015