Vzpomínkové místnosti DDDV

Návrh
Interiér
Klient
Domov důchodců Dobrá Voda
Spolupráce
Divan Design

Opět Domov důchodců Dobrá Voda. Tentokrát zdánlivá drobnost, ale možná právě nejdůležitější
interiéry v objektu. Vzpomínkové místnosti, které jsme vybavili předměty a obrázky, jež klienti
znali z mládí a svého aktivního života. Nejen koláže na zdech, ale také časopisy z antikvariátů,
které se dají vzít do ruky a mají svoji vůni.

„Reminiscenční terapie je terapie vzpomínkou, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné zážitky,
které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Terapie pomáhá
sociálním pracovníkům v lepším chápání osobnosti klientů a 
dochází k tak upevnění
vztahu mezi nimi .“

Vzpomínkové místnosti, archivní obrázky, časopisy
vzpominkove-mistnosti-graficky-design-domov-duchodcu

Vizualizace místností
vzpominky 05

 

2012